Památkový objekt Kostel Vraclav

Technické informace

Typ břidlice Del Carmen
Tvar kamene šupina, tl. 8-10 mm
Rozměr kamene 30x30 cm
Výměra 870 m2
Místo realizace Vraclav

Styl pokládky

Německá šupina, úhlopříčné krytí Německá šupina, úhlopříčné krytí