Pro odborníky

Specifika pokládky a montáže

Podklad

Břidlice se většinou klade na plnoplošné bednění (tl. 24-30 mm). V menší míře je u vodorovného krytí možné použít latě min. 60x40 mm

Podkladní vrstva

Jako podkladní vrstva je možné použít asfaltové pasy typu R, nebo odpovídající typy difuzní folie určené na bednění.

Kotvení

Používají se výlučně nekorodující materiály. Měděné hřebíky ze sekaným dříkem, velkou hlavou, žárově zinkované hřebíky, nerezové hřebíky, vruty, nebo háčky.

Typy krytí

Základní rozdělení je na úhlopříčné krytí a vodorovné krytí. U úhlopříčného krytí se kryje ve stoupajících řadách, tzn. šikmo na rovinu okapu. Dvojité krytí je vodorovné, kde třetí řada kryje první.

Velikost překladů a použitého kamene je specifikována v publikaci „Základní pravidla krytí přírodní břidlicí“ vydanou Cechem KPT ČR, kde jsou detailně popsány jednotlivé způsoby kladení břidlice spolu s požadavky a nároky pro různé sklony střech.

Minimální bezpečný sklon střech je 22°. Střecha se kryje od okapu směrem ke hřebeni. Upevnění je vždy pod překrytím. V okrajových místech se břidlice upravuje ručně na míru pokrývačským kladivkem určeným na břidlici. Nároží a hřeben je možné provést z břidlice přesahem jedné strany přes druhou. Přesah z návětrné strany.

Krytí okrajových míst

Okap – lemovkou.
Připojení plochy k okapu – zašpičatělá noha, nebo provázaná noha.
Štít – lemovkou, nebo provázaně (dvojitým počátečním a koncovým místem).
Hřeben – lemovkou.
Nároží – lemovkou, nebo provázaně.

Specifika pokládky

Odborné poradenství

Nabízíme součinnost při řešení různorodých otázek. Posoudíme, navrhneme, připravíme, předvedeme i vypracujeme projekt krytiny.

  • Líbí se Vám břidlice, ale nejste si jisti, zda Vaši střecha splňuje požadavky pro krytí břidlicí?
  • Budete stavět a chcete, aby Vaše střecha splňovala kritéria pro břidlici a zároveň byla co nejblíže Vašim představám?
  • Hledáte možnosti rekonstrukce střechy s požadavkem na zachování autentičnosti s původní břidlicovou krytinou? Například památkově chráněné objekty?
  • Hledáte možnosti řešení kompletní střešní skladby, včetně odvětrání a tepelné izolace?
  • Máte jiné otázky ve spojitosti s přírodní břidlicí?
Poradenství

Vlastnosti břidlice

Inertní materiál, vzniklý metamorfózou sedimentů prachu za působení tlaku a vysokých teplot. Břidlice může mít různé barvy, nejčastější je černo-šedá, přes odstíny zelené, fialové až červené, vč. kombinace barev a odstínů. Pro uplatnění jako střešní krytina se používá jen ta nejkvalitnější.

Tloušťka břidlice závisí od vstupního materiálu a požadavku. Pohybuje se od 4 mm až po 20 mm. Vzhled břidlice může být od hladkých až po rustikální, zdůrazňujících přírodní původ. Kvalita břidlice se posuzuje dle evropské normy EN 123-26, doplněná o francouzskou normu NF a americkou normu ASTM.

Vlastnosti břidlice

Skladba střech, větrané a nevětrané střechy

Celková skladba střešního pláště se řídí Pravidly pro navrhování a provádění střech vydanou Cechem KPT ČR (nové vydání 2020). Nejdůležitějším faktorem zde je, zda Vaše střecha bude mít tepelnou izolaci v šikmé, nebo vodorovné části střechy.

Jestli bude půdní prostor studený (izolace vodorovně na podlaze půdy), nebo teplý (izolace v šikmé části). Případně kombinace obou způsobu zateplení. K tomu patří i způsob a kapacita odvětrání podstřešního, případně půdního prostoru.

Skladba střech, větrané a nevětrané střechy