Sortiment NSQ břidlice

O břidlici

Břidlice je přírodní kámen, který vznik před sta miliony let. Břidlice je čistě přírodní materiál, který je složen z minerálů a vyznačuje se svou dobrou štípatelností. Za břidlici nebo fylity považujeme částečně metamorfované sedimenty a prachové částečky. Přesná hranice mezi těmito dvěma hranicemi se nedá přesně určit, protože svým složením jsou si velice blízké. Obecně je však nejpoužívanější název břidlice.

Dobu zrodu břidlice musíme hledat v období před cca. 500 milióny lety. Prachové sedimenty a částice o mocnosti až několik set metrů usazené v prvních oceánech se vlivem své váhy a okolních tlaků postupně měnily v pevnou hmotu. Postupem času vznikl první sedimentární kámen. Některé části se pohybem zemské kůry dostali pod ještě vyšší tlaky a vysoké teploty, což mělo za následek její přeměnu (metamorfózu) v pevnější a tvrdší kámen.  Horotvornými procesy se tyto masy dostaly blíž k zemskému povrchu a tím nabídly svoje bohatství k dnešnímu využití. 

Způsob těžby se liší podle umístění ložiska, ale jsou dva podstatné typy těžby:

  • povrchový
  • hlubinný

V lomu se odřežou velké bloky kamene, který se poté dopraví do zpracovatelského místa. Tady se bloky řežou na menší části a ty se pak naštípou na jednotlivé desky budoucí krytiny. Mechanickým opracováním za pomocí speciálních fréz se upraví do požadovaného tvaru. Otvory pro kotvení střešní břidlice se vyvrtají, nebo prorazí. Takto hotové šablony se uloží do dřevěných košů.

Tyto koše se pak opatří identifikačním štítkem o původu břidlice a kvalitě materiálu dle platných norem a předpisů. Takto označené koše s břidlicí se poté distribuují k odběrateli.

Náš sortiment