Technické informace - pravidla krytí břidlicí

Pro bezchybnou funkci střešního pláště má velký vliv správná pokládka břidlicové krytiny. Zásady krytí jsou definovány v příručce vydané Cechem klempíři,pokrývačů a tesařů „ Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí“.

Z těchto pravidel se vychází při volbě rozměru šablony ,tvaru a techniky krytí. V těchto pravidlech jsou definovány nejmenší potřebné sklony střešních ploch , minimální přesahy břidlicových šablon přes sebe , nároky na nosný podklad , způsoby upevňování ,sklon stoupání při úhlopříčném krytí a jiné další požadavky.

K nejdůležitějším požadavkům pro montáž břidlice patří sklon střechy ,od kterého závisí délka přesahů jednotlivých břidlicových kamenů .Čím je střecha ležatější,tím větší musí být přesah břidlice přes sebe.

Minimální ( mezní) sklon střechy: pro jednoduché krytí je 25 stupňů pro dvojité krytí 22 stupňů.

V případě ,že střecha má nižší sklon než mezní ,je nutné provést dodatečná opatření ,která jsou taktéž popsána v příručce“ Základní pravidla…“

Pro ilustraci základní tabulka:

Způsob krytí

Druhy krytí

Mezní sklon střechy

Velikost (třídění) kamenů

Bezpečný sklon střechy

Stoupající řady
jednoduché krytí

Staroněmecké jednoduché krytí

25°

1/1
1/2
1/4

≥ 25°

1/8

≥ 30°

1/12

≥ 35°

1/16

≥ 40°

1/32

≥ 50°

1/64

≥ 60°

Šupinové krytí

25°

42/32
40/32
40/30
38/30
36/28
34/28

≥ 25°

32/28
30/25

≥ 30°

28/23
26/21

≥ 35°

24/19
22/17

≥ 40°

20/15
18/15

≥ 50°

Krytí formáty s obloukovými řezy

25°

30/30

≥ 25°

25/25

≥ 40°

35/25

≥ 30°

33/23

≥ 35°

30/20

≥ 40°

Moravské krytí šupinou

25°

velká

≥ 25°

prostřední

≥ 35°

malá

≥ 45°

Krytí čtvercem, obdélníkem a kosodélníkem

25°

 

≥ 25°

Stoupající řady
dvojité krytí

Staroněmecké dvojité krytí

22°

 

≥ 22°

Vodorovné řady
jednoduché krytí

Krytí šestiúhelníkem

30°

1
2
3

≥ 30°

4
5

≥ 45°

6
7
8

≥ 60°

Vodorovné řady
dvojité krytí

Pravoúhlé dvojité krytí

22°

60/30
50/25

≥ 22°

40/40
40/25
40/20

≥ 30°

35/35
35/25
35/20

≥ 40°

30/30
30/20

≥ 50°

Příručka Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí k dostání u dodavatele.

V případě zájmu o více informací k pravidlům krytí nás neváhejte kontaktovat.Rádi Vám informace poskytneme přímo,nebo danou publikaci si můžete u nás objednat.

Stručné shrnutí základních pravidel krytí

Stáhněte si stručné shrnutí základních pravidel krytí. Velikost souboru 564KB.

děrovaný plech | Artemide | rolety | pásové pily | gravírování | průmyslová vrata | zámečnická pohotovost | dopravní značky | podlahové krytiny | dřevěná okna | oxid uhličitý | stínící plachty | břidlice | reklamní předměty | průmyslové podlahy | džíny | ubytování Plzeň | Garážová vrata | Luxusní byty Praha | stěhování Praha | reklamní USB | podlahový polystyren | Úprava a filtrace vody |