Kvalita břidlice

Břidlice používaná na střechy musí splňovat nároky ,které jsou na ni kladeny.Kvalita kamene se testuje v akreditovaných zkušebnách a způsob testování určuje evropská norma EN 123 26.

Na kvalitu kamene klademe veliký důraz a proto nabízíme materiál ,který je po celou dobu výroby pod dohledem zkušených techniků.Kontroloři jakosti nepřetržitě sledují celý proces výroby ,jednotlivé fázy zpracování od těžby až po paletování.

Zároveň dodavatelská firma pravidelně nechává testovat všechny svoje výrobky dle platných norem.Břidlice je testována nejen podle EN 123 26 ,ale i podle norem států patřících k předním spotřebitelům tohoto materiálu.Francouzský standart je považován za nejpřísnější na světě. Výsledky těchto testů jasně prokazují ,že kvalita kamene je vynikající a zpracování na vysoké úrovni.

Evropská norma EN 12326 splňuje
Americká norma ASTM splňuje (S1)
Belgická norma BS 680 splňuje
Německá norma DIN 58201-52206 splňuje
Francouzská norma P 32/302 splňuje (třída A)
Anglická norma BS EN 12326 splňuje

Stručné vysvětlení :

Tepelné zkoušky

Zjišťuje se přítomnost oxidovatelných sloučenin na bázi pyritu.V případě výskytu reaktívních sloučenin železa a síry, břidlice vystavená povětrnostným vlivům může vytvářet hnědé skvrny, které se rozšiřují,nebo se může v krátké době úplně rozpadnout. nejlepší – T1 nejhorší – T3

Nasákavost

Pro břidlici vysoké kvality je charakteristická nízká nasákavost. Nasákavost pod 0,3% výrazně znižuje riziko poškození vlivem střídání tepla a mrazu.

Norma : nejlepší A1 – pod 0,6 %

Odolnost vůči prostředí

břidlice se podrobuje testům na odolnost vůči chemickým změnám způsobených znečištěným prostředím( např. vliv SO2). nejlepší - S1

Kvalita břidlice Del Carmen je A1 , S1 , T1

Označení: T1

Znamená,že břidlice nemá tendenci reznout a nevytváří na střeše po čase hnědé skvrny. To znamená vybírat T1.

Označení: S1

Znamená , že břidlice odolává vlivům prostředí a kyselým deštům.Není náchylná na rychlou destrukci vlivem chemických změn.

Označení: A1

Znamená , že břidlice má malou nasákavost ,takže odolává střídání mrazu a tepla – dobrá mrazuvzdornost.

Výsledky těchto testů jsou kdykoliv k dispozici a zároveň každý koš břidlice nese toto označení na svém boku.

Taktéž je na každém koši označení názvu břidlice a místo původu.

Břidlice s jasným původem

Nicméně je nutné brát ve zřetel ,že břidlice je čistě přírodní produkt a ne každá deska bude mít úplně stejný vzhled ,nebo texturu. Právě tahle neopakovatelnost a variabilita je to ,co dělá břidlici nenapodobitelnou svými vlastnostmi.

děrovaný plech | Artemide | rolety | pásové pily | gravírování | průmyslová vrata | zámečnická pohotovost | dopravní značky | podlahové krytiny | dřevěná okna | oxid uhličitý | stínící plachty | břidlice | reklamní předměty | průmyslové podlahy | džíny | ubytování Plzeň | Garážová vrata | Luxusní byty Praha | stěhování Praha | reklamní USB | podlahový polystyren | Úprava a filtrace vody |